Vi är Guds sändebud

December 31, 2017

Predikan av Birgitta Rosen, Församlingen Arken - Vi är Guds sändebud

00:0000:00