Jesus har besegrat döden

April 1, 2018

Predikan av Gunnar Bergling, Församlingen Arken - Jesus har besegrat döden